Setkávejte se, komunikujte a sdílejte zkušenosti

 
Nová vysílací platforma IVECO LIVE CHANNEL poskytuje zákazníkům a příznivcům společnosti IVECO virtuální domov, kde se mohou vzájemně setkávat, komunikovatsdílet své zkušenosti s touto značkou. IVECO využívá příležitosti stát se lídrem v digitální transformaci interakce se zákazníky ve svém průmyslovém odvětví. V současné náročné situaci a trendech digitalizace se značce IVECO podařilo vytvořit v rekordním čase novou vysílací platformu, která se bude dále rozšiřovat se zaměřením na rozvíjení vztahů se zákazníky v rámci celého sektoru dopravy.

Diktujeme tempo nezastavitelného trendu

IVECO se stává průkopníkem v digitální transformaci interakce se zákazníkem a jako první v celém odvětví dopravního průmyslu uvádí na trh novou vysílací platformu IVECO LIVE CHANNEL věnovanou komunitě zákazníkůpříznivců této značky se zaměřením na svět dopravy. V době radikální transformace, kdy pandemie výrazně urychluje trend digitalizace a současně tlačí lidi a podniky do virtuálního světa, využívá společnost IVECO tohoto trendu jako příležitosti k vytvoření  zcela nového způsobu rozvíjení svých vztahů se zákazníky,  zástupci odvětví dopravního průmyslu ,  automobilovými příznivci a nadšenci a také s širokou veřejností.
Vstupte do IVECO LIVE CHANNEL
IVECO LIVE CHANNEL_HOME

Globální kanál běží v angličtině. Přibydou i další evropské jazyky

Nová vysílací platforma IVECO LIVE CHANNEL byla vyvinuta v rekordním čase a v těchto dnech spouští svůj globální kanál v anglickém jazyce. Následovat budou sekce věnované Francii, Španělsku, Německu, Itálii a Polsku, které nabízejí obsah pro konkrétní zemi v místním jazyce.

Thomas Hilse, prezident značky IVECO
 
„IVECO chce být průkopníkem i v přechodu na digitální řešení: IVECO LIVE CHANNEL je nový virtuální domov uzpůsobený pro naši značku, kde se můžeme s našimi zákazníky setkávat a spolupracovat zcela novým způsobem a současně jim umožnit zábavnou mediální formou objevovat fascinující svět značky IVECO. Není to jen nástroj pro řešení sociálních odstupů vynucených současnou epidemickou situací, nýbrž opravdový nástroj realizace trendu budoucnosti!“
Maria Laura Iascone, ředitelka marketingu IVECO 
 
„IVECO LIVE CHANNEL je skutečný webový kanál vytvořený pro naše zákazníky a vůbec pro všechny lidi angažované ve světě dopravy za účelem docílení interakce s nimi, zprostředkovávání hodnotných informací a také zábavy.  Přistupujeme k němu jako k televiznímu kanálu se standardním programem vysílání i redakčním plánem, který se bude neustále aktualizovat."

6 kapitol, interaktivní nástroje nebo virtuální učebna. Vstupte

IVECO LIVE CHANNEL bude na vyžádání vysílat videozáznamy pokrývající všechny aspekty týkající se aktivit značky IVECO a moderovat své digitální události v živém přenosu za podpory interaktivních nástrojů. K dispozici je také virtuální učebna, v níž IVECO bude provádět svá školení a další výcvikové aktivity pro prodejce.

Program vysílání otevírá přístup do celého videoarchivu společnosti IVECO, který je uspořádán do šesti následujících kategorií:

  • DON’T STOP EMOTION (nezastavujme emoce): nahrávky a videozáznamy z různých akcí a shromáždění;
  • DON’T STOP PLANET (nezastavujme planetu): videa týkající se aktivit a iniciativ realizovaných společností IVECO se zaměřením na tématiku ekologické udržitelnosti;
  • DON’T STOP LEARNING (nezastavujme vzdělávání): vzdělávací videa určená pro školení, výcvik a semináře;
  • DON’T STOP PRODUCT (nezastavujme produkty): videa zaměřená na produkty a služby značky IVECO;
  • DON’T STOP CONFERENCE (nezastavujme konference): pro zprostředkování přímého přenosu a nahrávek z konferencí, tiskových brífinků a rozhovorů;
  • DON’T STOP STORIES (oživme příběhy): historické videozáznamy zprostředkující bohaté události a zkušenosti značky IVECO.

Pro novináře i nadšence. Zapojte se do přímého přenosu událostí

IVECO LIVE CHANNEL nabízí zákazníkům i řidičům IVECO, ale také novinářům, příznivcům na sociálních médiích a automobilovým nadšencům to nejlepší místo k zprostředkování přímého přenosu aktuálních událostí týkajících se značky IVECO. Bude se jednat o skutečné digitální události, kdy jednotlivci po zaregistrování mohou vstupovat do konferencí, získávat náležité materiály a účastnit se interaktivního hlasování.

Nový kanál rovněž skýtá novou platformu, kde IVECO bude zprostředkovávat své digitální vzdělávací programy pro prodejce s využitím špičkových výukových a hodnotících nástrojů.